Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Uzavírka - silnice III/21046 Tisová u Kraslic

Uzavírka - silnice III/21046 Tisová u Kraslic

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 21046-1 Tisová u Kraslic přes Bublavský potok

Uzavírka úplná

Termín: 1.8.2022 - 30.11.2022

25.7.2022