Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 01
Doručovací adresa: Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 04
IČ: 70947023 
DIČ: CZ70947023 
Telefon (sekretariát) :352356101
Telefon (podatelna) : 352356104  
e-mail: podatelna@ksusk.cz 
ID datové schránky: 2kdkk64
 
Úřední hodiny podatelny:
 
 
 
 

Po - Pá     9:00 - 14:00  (pol. přestávka  11:00 - 11:30)

KSÚS KK, p.o. přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů na těchto přenosných nosičích dat:  CD, DVD, USB flash disk

 
Zápis do obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl Pr, vložžka 114