Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Jméno Funkce Spojení
Úsek ředitele
Ing. Jiří Šlachta ředitel organizace 606 603 568
Zdeňka Nováčková asistentka ředitele 724 311 386
Ing. Ivana Pitrmocová samostatný technik veřejných zakázek 601 360 669
Úsek správní
Ing. Martina Svojtková správní náměstek 723 743 029
František Malár vedoucí oddělení koordinace silniční správy 602 406 907
Lucie Smutná koordinátor silniční správy 602 706 750
Jiřina Barešová technik péče o zeleň 602 190 596
Tomáš Borolič vedoucí oddělení mostní správy 606 721 290
Pavel Křížek správní inspektor mostů 606 795 922
Michal Vávra správní inspektor mostů 602 419 601
Jaroslav Brom vedoucí oddělení silniční správy (východ) 724 128 829
Gabriela Schillerová správní inspektor (východ) 606 690 455
Miroslav Bárta správní inspektor (východ) 724 309 853
Bc. Petr Fiala vedoucí oddělení silniční správy (střed) 602 188 577
Bc. Rostislav Chramosta správní inspektor (střed) 724 178 787
Vladislav Škvarček správní inspektor (střed) 724 242 574
Jitka Spieglová správní inspektor (střed) 602 526 557
Jitka Kolouchová vedoucí oddělení silniční správy (západ) 602 449 891
Ing. Kateřina Matějková správní inspektor (západ) 777 265 881
Jaroslav Strojil správní inspektor (západ) 721 755 026
Úsek technický a investiční
Ing. Petr Šťovíček technický náměstek 602 557 341
Lenka Tomášková vedoucí oddělení inženýrských činností 607 802 371
Svatopluk Majer referent inženýrských činností 720 034 399
Ing. Lucie Harangová práce na dohodu 722 465 260
Irena Kroftová vedoucí oddělení výstavby investičních staveb 602 190 587
Rostislav Kadlec technik výstavby investičních staveb 724 352 649
Bc. Tomáš Kesl technik výstavby investičních staveb 725 480 705
Milada Dudková vedoucí oddělení dotací 724 309 701
Alena Šteflová referent dotací 702 209 595
Úsek ekonomický a organizační
Bc. Vlasta Kupská ekonomický náměstek 602 256 821
Bc. Drahoslava Kämpfová hlavní účetní 725 994 635
Lenka Tomášková finanční účetní 606 086 127
Kateřina Vostrá mzdová a finanční účetní 607 085 776
Zuzana Žáková personální a organizační referent 724 927 513
Lucie Křížková hlavní správce provozu a majetku 720 976 499
Karel Four referent správy majetku 601 388 813
Taťána Havrdová referent evidence smluv 602 402 786
Lenka Odradovcová referent podatelny, pokladny a spisovny 607 094 025
Bc. Martina Hampejsová vedoucí oddělení investičního majetku 725 592 745
Blanka Makajová správce silničního majetku 602 473 332
Mgr. Štěpánka Petráková správce silničního majetku 720 034 445
Mgr. Radka Havrdová správce silničního majetku 725 148 860