Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Žádost o poskytnutí povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze zaslat v písemné podobě na adresu organizace, e-mailem na el. adresu: podatelna@ksusk.cz anebo do datové schránky organizace: 2kdkk64

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím viz. níže

Podání informace panu P.M.

Podání informace panu P.M.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně provedení celkové opravy silnice č. III/2208 -průtah obcí Tisová.

Přečíst »25.8.2022

Podání informace panu J.M.

Podání informace panu J.M.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně výše mzdových nákladů na všechny zaměstnance naší organizace za rok 2021, včetně odměn a všech odvodů.

Podání informace panu R.N.

Podání informace panu R.N.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k dotazu ohledně seznamu naší organizací zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021, včetně hodnoty zakázky, identifikace dodavatele a předmětu plnění.

Přečíst »21.4.2022

Podání informace žadateli Asoc. v.t.s

Podání informace žadateli Asoc. v.t.s

Zveřejnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně dopadů záměru „Nová Kyselka, MVE Dubina-soubor vodních děl MVE Dubina (stavba) tvořený malou vodní elektrárnou, jezem s pohyblivou hradící konstrukcí a vodáckou propustí“ na krajskou silnici II/222.

Podání informace žadateli J.S.

Podání informace žadateli J.S.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně výše odměn statutárního orgánu a v případě existence také kontrolního orgánu

Přečíst »15.11.2021

Podání informace Mgr. M.S. Ph.D.

Podání informace Mgr. M.S. Ph.D.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně využití finančních zdrojů a výše čerpání peněz na opravy pozemních komunikací v Karlovarském kraji v roce 2020 a dále ohledně výše částky na opravu PK v Karlovarském kraji, která byla plánována na rok 2021.

Přečíst »6.10.2021

Podání informace paní H. S. K.

Podání informace paní H. S. K.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně délky opravených silnic ve správě naší organizace a nákladů, které byly vynaloženy na opravy těchto silnic, a to za období od roku 2015 do roku 2019 včetně.

Přečíst »13.10.2020

Podání informace panu M. Z.

Podání informace panu M. Z.

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně pokládky dvouvrstvého emuluzního nátěru na sil. III/2142 ve směru na Horní Pelhřimov a dodržení platných předpisů a postupů u této technologie.

Přečíst »16.9.2020

Podání informace Mgr. Ing. Davidovi Veselému, advokátu

Podání informace Mgr. Ing. Davidovi Veselému, advokátu

Zveřejnění informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k dotazu ohledně případného smluvního vztahu mezi KSÚS KK, p.o. a pěti vybranými právními subjekty za období od roku 2009 až dosud.

Přečíst »30.7.2020