Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IROP a MMR ČR

Číslo Silnice Místopis Druh Zajišťuje Info Dotace
10 III/21046 Tisová u Kraslic Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
9 II/213 Křižovatka Modernizace mostu ev. č. 213-001a p. Kroftová Irena Dotace SFDI
8 II/219 Abertamy Bc. Kesl Tomáš Dotace SFDI
7 II/210 lom - Podstrání Modernizace silnice p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
6 II/222 Mírová Modernizace mostu ev. č. 222-015 p. Kadlec Rostislav Dotace SFDI
5 II/210 Sokolov, ONO Modernizace křižovatky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
4 III/210 41 + III/210 47 Lesík - Nejdek Modernizace silnice, část modernizace mostu ev.č. 21047-2 Bernov Bc. Kesl Tomáš Dotace EU
3 III/21036 Napojení areálu BMW Okružní křižovatka p. Kroftová Irena Dotace SFDI
2 II/220 + III/2204 Děpoltovice Modernizace křižovatky p. Kroftová Irena Dotace SFDI
1 II/181 Královské Poříčí Protihluková stěna p. Kroftová Irena